Stock market

የባንኮች ዓመታዊ ትርፍ

*************************

የተውሠኑ የኢትዮጵያ የግል ባንኮች ሠኔ 30፣2013 ዓ.ም ያለቀውን የበጀት ዓመት ትርፍ ይፋ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ ከታክስ በፊት ያለውን አመታዊ ትርፋቸውን ያሳዎቁ ባንኮች ከነደረጃቸው እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡፡

1. አዋሽ ባንክ ➡️ 5.58 ቢሊዮን ብር

2. አቢሲኒያ ባንክ ➡️ 2.87 ቢሊዮን ብር

3. ዳሸን ባንክ ➡️ 2.4 ቢሊዮን ብር

4. የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ➡️ 2.39 ቢሊዮን ብር

5. ሕብረት ባንክ ➡️ 1.44 ቢሊዮን ብር

6. ዘመን ባንክ ➡️1.4 ቢሊዮን ብር

7. ደቡብ ግሎባል ባንክ ➡️ 388 ሚሊዮን ብር

የሌሎች ዓመታዊ ትርፋቸውን ያላሳወቁ ባንኮችንና ደረጃቸውን እየተከታተልን የምናሳውቅ ይሆናል፡፡የቴሌግራምና የፌስቡክ ገፆቻችንን ይከታተሉ፡

👉🏼https://t.me/ethiostockbroker

👉🏼https://www.facebook.com/ethiostockbroker/

Shopping Cart